Στρατηγικοί Συνεργάτες

LOGONEW_hdΓενικά

Η Qwerty Informatica Srl, εδρεύει στο Μιλάνο Ιταλίας και ιδρύθηκε το 1999, με σκοπό να παρέχει προϊόντα, συμβουλευτικές υπηρεσίες αλλά και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.   Η εξέλιξη της εταιρείας μας καθόλα αυτά τα έτη, ανέπτυξε το ανθρώπινο δυναμικό μας με τις κάταλληλες γνώσεις και την  μακρόχρονη εμπειρία, ώστε να εμπνευστούμε και να δημιουργήσουμε τη νέα εταιρεία Qwerty Hellas με στόχο να μεταδώσουμε την τεχνογνωσία, την εξειδίκευσή και την εμπειρία μας στην Ελληνική αγορά. Το τεχνολογικό περιβάλλον που εφαρμόζει η Qwerty Informatica, έχει στρατηγική σημασία για τους πελάτες της και επικεντρώνεται κυρίως στους παρακάτω τομείς:

 • Application Integration
 • Business Intelligence – Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας

Υπηρεσίες & Λύσεις

Οι υπηρεσίες και οι λύσεις αποτελούνται από τα εξής:

 • Application management – Διαχείριση Εφαρμογών
 • Business Intelligence – Επιχειρηματική Ευφυΐα
 • Data Warehousing – Aποθήκευση Δεδομένων

Τεχνολογία & Άνθρωποι

Η άριστη εφαρμογή των τόσο περίπλοκων συστημάτων απαιτεί:

 • Ανθρώπινο δυναμικό με δεξιότητες ανάλυσης
 • Χρήση προηγμένης τεχνολογίας με ηγετική θέση στην αγορά, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της υπηρεσίας και τη συνεχή εξέλιξη των τεχνολογιών που θα επιλεχθούν
 • Πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό με τη κατάλληλη γνώση, ώστε να χρησιμοποιείται η βέλτιστη λύση των επιλεγμένων τεχνολογιών

Οι συχνότερες  τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε προέρχονται από τους ηγέτες της παγκόσμιας αγοράς στον τομέα της βιομηχανίας τεχνολογίας πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των Oracle, Microsoft, SAP, Business Objects και QlikView. Αποτελεί πεποίθησή της Qwerty Informatica ότι ξεχωρίζουν στην αγορά της  πληροφορικής (IT) για την:

 • Τεχνολογική εξειδίκευση και την τεχνογνωσία (know-how) που παρέχουν
 • Ευελιξία και τον δυναμισμό της ομάδας, η οποία αποτελεί τον πυρήνα της
 • Ποιότητα και αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών

Innovation and Solutions… Partners You Can Trust…