Συνεργάτες Λογισμικών

Προκειμένου να παρέχουμε στους πελάτες μας την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία, έχουμε δημιουργήσει συνεργασίες με τους ηγέτες της αγοράς και με τις συμβουλευτικές επιχειρήσεις που ειδικεύονται σε συγκεκριμένους τομείς. Αυτές οι συνεργασίες εξασφαλίζουν ότι οι πελάτες μας έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν πλήρως από τις επιλεγμένες τεχνολογίες και μπορούν να μεγιστοποιήσουν την απόδοση των λύσεων που εφαρμόζονται.

Qlik-Partner-SolutionProvider

Γενικά

Το QlikView είναι ένα εύχρηστο σύστημα Business Intelligence, το οποίο λειτουργεί όπως ένα ανθρώπινο μυαλό, μπορεί να απαντήσει σε κάθε νέο ερώτημα που γεννιέται από τον χρήστη κατά τη διάρκεια μιας ανάλυσης ή παρουσίασης αναφορών (Reports) πατώντας μόνο ένα Qlik και να οδηγηθεί άμεσα σε αξιόπιστες και αξιόλογες επιχειρηματικές αποφάσεις.
Μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής μπορεί άμεσα να δημιουργηθεί και να απεικονισθεί κάθε νέα πληροφορία με τα επιθυμητά γραφήματα και να ερευνηθεί σε βάθος κάθε λεπτομέρεια της αναζήτησής με έναν εξαιρετικά φιλικό προς τον χρήστη τρόπο.
Πρόκειται για ένα λογισμικό το οποίο δίνει τη δυνατότητα να έχετε γρήγορο έλεγχο σε βασικούς δείκτες και να μπορεί ο χρήστης να εμβαθύνει και να εκμεταλλευτεί όσο κρίνει την πληροφορία που λαμβάνει .  Το Qlik γεφυρώνει το κενό μεταξύ υφιστάμενων και συχνά συστημάτων περιορισμένων δυνατοτήτων δίνοντάς την ευκαιρία στην εταιρεία να λαμβάνει με έξυπνο, αποτελεσματικό και γρήγορο τρόπο αξιόπιστες αναλύσεις.

Οφέλη

Από έρευνες που διεξάγονται παρατηρείτε ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις δείχνουν ενδιαφέρον και εμπιστεύονται την εταιρεία Qlik ως κύρια πλατφόρμα επιχειρηματικής ευφυΐας – Business Intelligence  – αποκομίζοντας τα  αξιοσημείωτα οφέλη που προσφέρει:
Ασφάλεια πρόσβασης, ευελιξία διαχείρισης, διαχείριση υπερβολικού όγκου δεδομένου και δυνατότητες επέκτασης
Το καθημερινό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένα τμήμα μίας εταιρείας είναι στη μηχανογράφησή της, η οποία καλείται να διαχειριστεί αιτήματα της εταιρείας εφαρμόζοντας λύσεις Business Intelligence για ένα μεγάλο πλήθος χρηστών.   Η επιβάρυνση του τμήματος και η πολυπλοκότητα των αιτημάτων αναγκάζουν τους μηχανογράφους να εξάγουν με ποικίλους τρόπους (πχ excel, access κλπ) αποτελέσματα, τα οποία θα πρέπει να ομαδοποιούνται και να συγκρίνονται με διάφορους άλλους πίνακες δίνοντας στους αρχικούς εσωτερικούς/εξωτερικούς πελάτες αβέβαια και ασταθή αποτελέσματα μετά από πολύωρα queries.

SoftwareBenefits

Εν αντιθέσει, το λειτουργικό σύστημα Qlik , εξασφαλίζει και διευκολύνει την πρόσβαση στα δεδομένα στους μηχανογράφους και γενικότερα σε όλους τους χρήστες της εταιρείας, λαμβάνοντας άμεσα, απλά και σταθερά αποτελέσματα μέσα από ένα φιλικό περιβάλλον (user-friendly interface), ανεξαρτήτως του όγκου δεδομένων που θα πρέπει να αναλύσουν (δισεκατομμύρια εγγραφές) ή το πλήθος χρηστών που θα είναι παράλληλα στην εφαρμογή (δεκάδες χιλιάδες χρήστες).

Αποτέλεσμα

Tα στελέχη της επιχείρησης μπορούν ανά πάσα στιγμή να ελέγξουν την επιχειρηματική πορεία της εταιρείας και να λάβουν άμεσες σημαντικές αποφάσεις έχοντας τα δεδομένα και την ανάλυση όπου κι αν βρίσκονται.  Οι χρήστες της εταιρείας είναι πιο παραγωγικοί, ευχαριστημένοι και παρουσιάζουν υψηλότερη απόδοση.

Πλατφόρμα QlikView

H πλατφόρμα QlikView προσφέρει:

  • Aυτόματη εξισορρόπηση του όγκου (load balancing) που καλείται να διαχειριστεί, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη απόδοση ακόμα και με εκατοντάδες χρήστες
  • Aξιοποιεί πλήρως τις πιο σύγχρονες (64-bit Intel) αρχιτεκτονικές
  • Εγκαθίσταται τόσο σε περιβάλλον 32-bit όσο και σε περιβάλλον 64-bit
  • Ενσωματωμένες δυνατότητες αντιμετώπισης καταστάσεων failover
  • Υποστηρίζει έως και χιλιάδες χρήστες ή δισεκατομμύρια εγγραφές (records)

SoftwareQlikViewPlatform

Το QlikView προσφέρει:

  • Εξελιγμένο API (Application Programming Interface) για να ενσωματώσετε τις εφαρμογές QlikView στο δικό σας Business Software και άλλα συστήματα διαχείρισης
  • Ajax zero-install client που παρέχει στους τελικούς χρήστες όλες τις δυνατότητες ανάλυσης χωρίς καμία τοπική εγκατάσταση
  • Δυνατότητα πρόσβασης στις εφαρμογές μέσω Κινητών (Mobile accessibility), συμπεριλαμβανομένων των iPhone, iPad, Android και BlackBerry clients
  • Δυνατότητα εγκατάστασης και πρόσβασης μέσα από ένα εικονικά διαμορφωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (cloud computing), προσφέροντας έτσι τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία στην αρχιτεκτονική ανάπτυξης.

Ασφάλεια

SoftwareSecurity

Το QlikView έχει αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων. Παρέχει όλα τα πρότυπα ασφάλειας (security standards) για συστήματα τα οποία  έχουν στη διάθεσή τους τη δυνατότητα να αναλύουν δισεκατομμύρια εγγραφές ή δεκάδες χιλιάδες χρήστες. Μέσα από τη χρήση της κονσόλας διαχείρισης μπορείτε να παρακολουθείτε ανά πάσα στιγμή ποιοι χρήστες βλέπουν αναλύσεις, με λεπτομερή αναλυτικά στοιχεία. Επιπλέον μπορείτε να ορίσετε κανόνες πρόσβασης για τους χρήστες της εταιρείας σας μέχρι το επίπεδο ανάλυσης που επιθυμείτε να φτάνει ο κάθε χρήστης. Τα συστήματα ασφάλειας και πρόσβασης που χρησιμοποιεί η QlikView μπορούν να παραμετροποιηθούν και να ενσωματωθούν σε όλα τα ειδικά πρωτόκολλα ασφαλείας που εφαρμόζει η εταιρείας σας.

Πελάτες που εμπιστεύονται το QlikView

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα μικρό δείγμα μερικών εταιρειών, οι οποίες επέλεξαν και συνεργάζονται με τη Qlik.  Διαφέρουν σε μέγεθος και σε τομέα αλλά έχουν ένα κοινό, υιοθέτησαν το Qlik ως λογισμικό διαχείρισης και διερεύνησης των δεδομένων τους.  To Qlik έχει εφαρμοστεί σε διάφορους τομείς όπως: στο βιομηχανικό τομέα, σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες,  σε εταιρείες επικοινωνιών –  ενέργειας – υγείας – λιανικού εμπορίου – δημοσίου τομέα αλλά και σε χιλιάδες οργανώσεις.

ClientsOfQlik

Innovation and Solutions… Partners You Can Trust…