Εταιρική Παρουσίαση

Company2

Γενικά

Η ίδρυση της Qwerty Hellas το 2015 έχει ως σκοπό να προσφέρουμε στην Ελληνική αγορά την τεχνογνωσία και την εξειδίκευσή μας στον τομέα της πληροφορικής, την οποία αποκομίσαμε κατά την μακρόχρονη εμπειρία μέσω της εταιρείας του group μας Qwerty Informatica Srl, η οποία εδρεύει στο Μιλάνο Ιταλίας από το 1999 και έχει φέρει εις πέρας πολυσύνθετα τεχνολογικά έργα.

Εμπειρία

Η μεγάλη εμπειρία μας στο χώρο της τεχνολογίας αλλά και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας μας Qwerty Informatica Srl - με διακεκριμένο πελατολόγιο το οποίο ξεπερνά τα σύνορα της Ιταλίας καθώς έχει επεκταθεί σε Ευρωπαϊκές χώρες όπως Ισπανία, Ελβετία και Γαλλία - συνετέλεσαν στο να ενισχυθεί η ιδέα ίδρυσης μίας νέας εταιρείας πληροφορικής στην ελληνική αγορά.
Η  εξειδικευμένη τεχνογνωσία μας, η πείρα μας, οι συνεχείς δράσεις και επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες, μας χρίζει σαν τον ιδανικό τεχνολογικό συνεργάτη,  τον οποίο οι εταιρείες μπορούν να εμπιστευτούν για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής καθώς και αξιόπιστων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Δραστηριότητα

Οι κύριοι άξονες δραστηριοποίησης της Qwerty Hellas είναι στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στα εξής:

  • Business Intelligence - Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας
  • Application Integration - Ολοκληρωμένες λύσεις εφαρμογών
  • IT Consulting Services - Συμβουλευτική Υπηρεσία Τεχνολογίας
  • Custom Application Development - Ανάπτυξη Εξειδικευμένων Εφαρμογών Λογισμικού
  • Custom Solutions - Προσαρμοσμένες Λύσεις Εφαρμογών
  • Data Warehousing - Αποθήκευση Δεδομένων
  • Training workshops - Εκπαίδευση
  • Value Added Services - Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας

Στόχος

Στόχος της Qwerty Hellas είναι να κατανοεί, να εντοπίζει και να εστιάζει στις επιχειρηματικές απαιτήσεις των πελατών της και να προσφέρει λύσεις βασισμένες σε εργαλεία - λογισμικά παραμετροποιημένα κατάλληλα ώστε να καλύπτονται απόλυτα οι ξεχωριστές ανάγκες κάθε επιχείρησης, βασιζόμενη σε όλες τις δυνατότητες που παρέχονται από τη σύγχρονη τεχνολογία, προσφέροντάς τους το βέλτιστο και ποιοτικότερο τεχνολογικό αποτέλεσμα δίνοντας τους ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ώστε να ξεχωρίσουν στην αγορά και να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη τους.

Αποστολή

Κάθε εταιρεία είναι ξεχωριστή, αποστολή μας είναι να παρέχουμε υψηλή υποστήριξη και να εφαρμόζουμε επιχειρηματικές λύσεις οι οποίες αποδίδουν και συμβάλλουν στην επιτυχία της.

Όραμα

Το όραμα της Qwerty Hellas είναι να προσφέρει το βέλτιστο αποτέλεσμα στους πελάτες μεγιστοποιώντας τα οφέλη, δίνοντας τους ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ώστε να ξεχωρίζουν στην αγορά, μεγιστοποιώντας την αξία των πληροφοριών που τους παρέχουμε και ελαχιστοποιώντας το κόστος επεξεργασίας των δεδομένων αλλά και το κόστος διατήρησής τους.

Τεχνολογία

Η Qwerty Hellas ακολουθεί και εφαρμόζει όλες τις διαδικασίες για τη διασφάλιση της άριστης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της αλλά και τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των εταιρειών.

Adaptive, Flexible and Reliable